• Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis(projekto kodas Nr. 09.1. 3 -CPVA-V-704-02-0001)

Vilniaus Žvėryno gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (projekto kodas Nr. 09.1. 3 -CPVA-V-704-02-0001).
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Šiuo metu mokykla projekto lėšomis įsigijo priemonių gamtos ir technologijos mokslams už 6227,87 eurų. Už 11 715 eurų įsigytos priemonės mokyklą pasieks artimiausiu metu.
Projekto koordinatoriai ir organizatoriai šalyje - Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo aprūpinimo centras.

 

  • “PEER-TEACHING OUR LANGUAGES VIA CULTURE” (BENDRAAMŽIŲ MOKYMAS GIMTOSIOS KALBOS PER KULTŪRĄ)
      PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ NR. 2020-1-EL01-KA229-079084

LOGOErasmusKAlbos4 180x376 1

  • „GENERATION OF SUSTAINABILITY“ (TVARUMO KARTA) PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ NR. 2020-1-IT02-KA229-079446

Tvarumas Erasmus naujas