Žvėryno gimnazijos labdaros ir paramos fondas

Pagrindiniai fondo veiklos tikslai – teikti Vilniaus Žvėryno gimnazijai (VŽG) finansinę ir kitokią paramą

  • mokslo renginiams organizuoti,
  • mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti,
  • mokytojų profesiniam tobulinimui ir mokinių ugdymui plėtoti,
  • administracinėms-ūkinėms funkcijoms vykdyti bei
  • kitiems mokyklos, mokinių ir mokytojų poreikiams tenkinti.

Dėkojame visiems, skyrusiems ir skiriantiems paramą!

Kiekvienais metais paramos fondams galite skirti iki 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Kviečiame ir šiemet prisidėti prie Žvėryno gimnazijos labdaros ir paramos fondo papildymo ir tuo pačiu prie gimnazijos veiklos gerinimo! GPM dalies skyrimą galima užpildyti pateikiant prašymą (forma FR0512) elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). (VMI atsakymaiVideo instrukcija, kaip pateikti prašymą)

 

Fondo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas / Gavėjo kodas

303276932

Pavadinimas / Gavėjo pavadinimas

Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondas

Adresas

Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius

Banko pavadinimas

SEB bankas, banko kodas 70440

Atsiskaitomoji sąskaita

LT80 7044 0600 0795 3628

Žvėryno Gimnazijos labdaros ir paramos fondą kolegialiai valdo 5 narių valdyba. Kviečiame Gimnazijos bendruomenę diskutuoti ir kartu spręsti, kur tikslingiausia nukreipti sukauptas lėšas. Savo siūlymus galite pateikti tėvų komiteto nariams, Gimnazijos direktorei Ž.Vaškevičienei ar fondo valdybos pirmininkei I.Krasuckienei arba tiesiogiai išsakyti tėvų komiteto susirinkimuose, kurie vyksta kiekvieno mėnesio II-ąjį antradienį 18:00 val.

Fondo veiklos ir finansinės ataskaitos už ankstesnius laikotarpius:

Žvėryno Gimnazijos LPF veiklos ataskaita už 2020 m.

Žvėryno Gimnazijos LPF veiklos ataskaita už 2021 m.