2014 m. Tėvų iniciatyva Gimnazijoje įsteigtas
ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS

Gerbiami tėveliai,

Norime visos Žvėryno gimnazijos bendruomenės vardu Jums padėkoti, kad praėjusiais metais Jūs skyrėte gimnazijai 12379,50 EUR 2 % paramos lėšų. Per 2018 m. už jas buvo finansuojami Gimnazijoje vykstantys renginiai, remiama folkloro ansamblio "Dolija" bei gimnazistų EGO klubo veikla, apmokėtos mokinių kelionės, išleistas moksleivių kūrybos almanachas „Atrastas laikas“, pirkta Gimnazijos atributika, apdovanoti paskatinimo prizais mokiniai,  labiausiai pasižymėję mokslo, kultūros, sporto  ir kitose veiklose,  pastatyti du nauji krepšinio stovai, pirktos sporto priemonės kūno kultūros pamokoms, knygos Gimnazijos bibliotekai. Detali  praeitų metų Fondo išlaidų ataskaita  galite rasti Gimnazijos interneto svetainėje.

Prašome prisidėti prie Žvėryno gimnazijos veiklos ir skirti iki 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 

Prašymą (Forma FR0512 v.4) gyventojas turi pateikti  iki 2021 m. gegužės 3 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Formos FR0512 v.4 užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondo kodas 303276932

Ačiū Jums už pagalbą ir bendradarbiavimą ypač šiuo metu, kai pasitinkame 80-ąjį gimnazijos jubiliejų!

PRAŠYMĄ FR0512 GALIMA PATEIKTI:

 Elektroniniu būdu

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir formą FR0512 v.4 pateikti internetu.

 Tai padaryti yra du variantai:

 Prašymo formą FR0512 v.4 užpildyti tiesiogiai portale deklaravimas.vmi.lt.


Pagrindiniai Fondo veiklos tikslai - teikti Žvėryno Gimnazijai finansinę ir kitokią paramą mokslo renginiams organizuoti, mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti, mokytojų profesiniam tobulinimui ir mokinių ugdymui plėtoti, administracinėms – ūkinėms funkcijoms vykdyti bei kitiems mokyklos poreikiams tenkinti.


Fondo rekvizitai:
Žvėryno gimnazijos labdaros ir paramos fondas
Kodas: 303276932
Adresas: Žalioji g. 4, Vilnius
SEB bankas LT807044060007953628

Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondo balansas už 2019 metus.

Žvėryno Gimnazijos PLF aiškinamasis raštas už 2019 m.

Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondo balansas už 2018 metus.

Žvėryno Gimnazijos PLF aiškinamasis raštas už 2018 m.

Žvėryno Gimnazijos PLF veiklos ataskaita už 2018.

Dėkojame visiems, skyrusiems Gimnazijos Fondui 2% savo pajamų mokesčio paramą!
Toliau tęsiame piniginių lėšų, kitokios materialinės paramos paiešką ir kaupimą.
Žvėryno Gimnazijos labdaros ir paramos fondą valdys 5 narių valdyba. Kviečiame Gimnazijos bendruomenę diskutuoti ir kartu spręsti, kur tikslingiausia nukreipti sukauptas lėšas. Savo siūlymus galite pateikti Gimnazijos Direktorei Ž.Vaškevičienei, fondo valdybos pirmininkei Jovitai Jucienei (+37068610777) arba išsakyti klasių tėvų komitetų atstovų susirinkime, kuris vyksta kiekvieną mėnesio II-ąjį antradienį 18:00 val.