1939 m.

Lapkričio 25 d. lenkų pradinė mokykla Nr. 2 (Vykinto 11) perduota lietuviams.
Mokyklos vedėja tapo Petronėlė Birutė  ŠIČKAITĖ.
Mokykloje toliau visi dalykai dėstomi lenkiškai, tik įvestos lietuvių kalbos pamokos.

Gruodžio 1 d. Moniuškos g. 27 pradėjo veikti lietuviška pradinė mokykla Nr. 4.
Jos vadovu paskirtas Juozas JANKAUSKAS

1941-1944 m.   

Antrojo pasaulinio karo metu pradinė mokykla Nr. 4 buvo kilnojama iš vieno pastato į kitą,
vaikai mokėsi Birutės g. 18, Birutės g. 40, galiausiai įkelta į pradinės mokyklos Nr. 2 patalpas Vykinto 11.
1944 vasarą bombardavimo metu šis pastatas sudegė.

1944 m.

Rugpjūčio 1 d. pradinės mokyklos Nr. 2 ir Nr. 4 sujungtos ir tapo pradinė mokykla Nr. 4.
Jos vadovu tapo Pranas STASIONIS (mokyklai vadovavęs 11 metų).
Metus mokykla glaudėsi pastate Gedimino gatvėje, kuris vokiečiams traukiantis buvo sugriautas.
Laikinai mokyklai skirtas pastatas Vytauto g. 21, kol bus atstatytas sudegęs pastatas Vykinto g. 11.

1948 m.

Mokyklos vedėjas P.Stasionis skiriamas Vilniaus švietimo skyriaus inspektoriumi,
todėl vienerius metus mokyklos direktore tapo Julija STASIONIENĖ

1949 m.

Rugsėjo 1-ąja mokykla pradėjo atstatytose Vykinto g. 11 patalpose kaip septynmetė mokykla Nr. 4

1950 m.

Mokykloje kai kurie dalykai dar buvo dėstomi lenkiškai, greta lietuvišku, buvo ir lenkiškos klasės.
Nuo šių metų mokykloje veikia tik lietuviškos klasės.

1952 m.

Mokykla pervadinama į 24-ąją septynmetę mokyklą.

1954 m.

Mokykla tapo vidurinė mokykla Nr. 15

1956 m.

Mokyklos direktore tapo Elena ROTOMSKIENĖ

1959 m.

Rugsėjo 1-oji naujame pastate Žalioji g. 4.

1960 m.

Mokyklai vadovauja Emilija ASANAVIČIENĖ, direktoriavusi 12 metų

1972 m.

Direktoriumi tapo Juozas DULSKIS

1974 m.

Direktorius Antanas KAZLAUSKAS, mokyklai vadovavo 14 metų.

1985 m.

Mokykla šventė savo 30-metį, mokyklos pradžia buvo laikyta 15-os vidurinės m-klos vardo suteikimas.

1988 m.

Direktoriumi tapo Romualdas ŽEMAITIS

1989 m.

Mokyklos direktorė - Danguolė ABRAITIENĖ vadovavusi mokyklai 14 metų

1991 m.

Mokyklos pastatas netalpino moksleivių, todėl pradinukai persikėlė į patalpas Miglos gatvėje ir 1993 m. tapo savarankiška pradine mokykla.

1994 m.

Vidurinei mokyklai Nr. 15 suteiktas Žvėryno vidurinės mokyklos vardas.

1995 m.

Mokykla siekia humanitarinės gimnazijos statuso, suformuota pirmoji gimnazijos klasė.

1999 m.

Mokyklai suteiktas humanitarinės gimnazijos statusas.

 

Mokykloje turimų metraščių duomenimis, kuriuos patvirtino Lietuvos centrinis archyvas,
nustatyta tiksli mokyklos pradžios data ir šiais metais buvo švenčiamas mokyklos 60-metis.

 

Mokyklos jubiliejaus proga įkurtas mokyklos muziejus.

2003 m.

Gimnazijos direktore tapo Daiva ŽIURIENĖ

2007 m.

Pavasarį ir vasarą renovuotas mokyklos pastatas.

2009 m.

Mokyklos 70 metų jubiliejus. Mokyklos istorijos prezentaciją galite pamatyti ČIA.

Mokyklos muziejus

Mokyklos muziejus buvo įkurtas 1999 m. mokyklos 60-mečio proga.
Laisvų patalpų nebuvo, todėl patalpa muziejui įkurta rūsyje.
Parengti ekspozicija ėmėsi jaunųjų kraštotyrininkų būrelis, vadovaujamas istorijos mokytojos J.Guobienės.
Muziejaus ekspozicijos pagrindą sudarė nuo seno kaupti metraščiai bei ilgametės lietuvių kalbos mokytojos A.Birmantienės ir jos jaunųjų kraštotyrininkų surinkta medžiaga apie mokyklą, mokinius ir jų pasiekimus.
Turimą medžiagą reikėjo tik susisteminti, apipavidalinti ir paruošti eksponavimui.

Nuo 2008 m. rugsėjo muziejų tvarkyti ėmėsi biologijos mokytojas V.Kančiauskas. Artėjant mokyklos 70-mečio jubiliejui muziejaus patalpos atremontuotos, įsigyti nauji baldai, atnaujinta ekspozicija.

Ekspozicijoje mokyklos pastatai, jai vadovavę direktoriai, svarbiausi mokyklos istorijos faktai, šventės ir tradicijos, ilgamečiai mokyklos būreliai, mokytojų leidiniai, mokyklos pasiekimai, sportiniai laimėjimai, suvenyrai ir kt..

Patalpos nedidelės, todėl didesnė dalis sukauptos medžiagos yra muziejaus fonduose ir naudojama rengiant temines parodas.

Muziejuje turime ir toliau kaupiame informaciją, apie čia dirbusius ir dirbančius mokytojus, dabartinius bei buvusius mokinius, mokinius, kurie grįžo į šią mokyklą kaip mokytojai, mokyklos pastato, aplinkos bei kabinetų kaitą, mokykloje vykstančius renginius, mus aplankančius svečius. Apie mokykloje veikusių ir veikainčių būrelių, draugijų, klubų veiklą, mokyklos ryšius su kitomis institucijomis, žymiais kultūros, mokslo, politikos veikėjais. Kaupiami renginių vaizdo įrašai, scenarijai, geriausi moksleivių kūrybiniai darbai, kraštotyriniai tyrinėjimai, projektai.

Mokyklai jau 70 metų, atrodo jos istorija žinome, bet baltų dėmių dar liko nemažai. Muziejui dovanojamos nuotraukos, su mokykla susiję daiktai po truputi užpildo tuščias spragas.

Kreipiamės į buvusius ir esamus mokyklos mokytojus, mokinius - Jūs galėtumėte papildyti muziejaus fondus nauja medžiaga: nuotraukomis, senaisiais vadovėliais, sąsiuviniais, įvairiomis senomis mokyklinėmis priemonėmis. Labai reikėtų tarybiniais metais buvusios privalomos berniukų mokyklinės uniformos (mergaičių jau turime). O galbūt pastebėjote informacijoje klaidą, praneškite apie ją. Gal kilo kokių klausimų ar turite pasiūlymų?
Rašykite mums Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokykla tęsia savo istoriją, o muziejus saugo ją, moko branginti.

Žvėryno mikrorajono istorija.

Seniausios žinios apie Žvėryną randamos XVI amžiaus Radvilų dokumentuose, kur žymima Žvėryno priklausomybė Radviloms, kaip medžioklės plotai su vandens malūnais ir tvenkiniais.