Veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 1 priedas

Veiklos įsivertinimo lygiai.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022/2023

Vilniaus Žvėryno gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2021/2022.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020/2021.

2018-2019 m.m. Žvėryno gimnazijos mokinių apklausos rezultatain I

2018-2019 m.m. Žvėryno gimnazijos mokytojų apklausos rezultatai II