• Valstybinių brandos egzaminų 2021/2022 tvarkaraštis. Plačiau
  • Valstybinių brandos egzaminų laikymo centrai. Plačiau.
  • Ugdymo organizavimas ir atostogos. Plačiau.
  • Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašas. Plačiau
  • Priėmimo į Vilniaus Žvėryno gimnazija tvarka. Plačiau
  • Pamokų laikas.
    pam laik
    Plačiau.
  • Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos. Plačiau