• Ugdymo organizavimas ir atostogos. Plačiau.
  • Vilniaus Žvėryno gimnazijos nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašas. Plačiau
  • Priėmimo į Vilniaus Žvėryno gimnazija tvarka. Plačiau
  • Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos. Plačiau
  • Dėl socialinės paramos mokiniams 2023-2024 m.m. Plačiau