logo projektai

2022 – 2023 M.M. VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOJE

VYKDOMI  PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas

Projekto organizatorius

Projekto koordinatorius mokykloje

Dalyviai

(klases)

Peer-teaching our languages via culture” (Bendraamžių mokymas gimtosios kalbos per kultūrą)

Pagal Erasmus+ programą nr. 2020-1-el01-ka229-079084.

A.Kruopienė

I-II klasių mokiniai, mokytojai:  

I. Miliukaitė,

V. Činčienė,

J. Kokštaitė,

O. Jonykienė.

Generation of sustainability (Tvarumo karta)

Pagal Erasmus+ programą nr. 2020-1-it02-ka229-079446

A.Kruopienė

I-II klasių mokiniai, mokytojai:

I. Miliukaitė,

J. Ruigys,

J.Kančiauskienė

ŠALYJE IR MIESTE VYKDOMI PROJEKTAI

„Vilnius miniatiūrose”

Vilniaus Žvėryno gimnazija,

Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinis būrelis

J. Kokštaitė

7-12 kl. Vilniaus miesto mokyklų

mokiniai, mokytojai:

V. Juškevičienė,

S. Ramonienė, Vilniaus miesto dailės mokytojai

„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje“

Vilniaus Žvėryno gimnazija

Ž. Vaškevičienė, I. Vološina

II-IV Vilniaus miesto mokyklų moksleiviai

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas

Projekto organizatorius / koordinatorius  

Dalyviai ( klasės), mokytojai

STEAM mokslų metodologija

J.Kančiauskienė

I STEAM klasės mokiniai, mokytojai:

V.Kančiauskas,

O.Kavaliauskas,

L.Vičkačkienė,

J.Ruigys,

R.Veikutytė

„Vilnius istorijos tėkmėje“

I. Mikulienė

6 -7 kl. mokiniai

Mokytojai:

I. Mikulienė,

V. Kraujalienė,

I. Gimbutienė.

Kūrybinių darbų kalendorius „Vilniui 700

J.Kokštaitė

I-IV klasių moksleiviai

Mokytoja

J. Navienė,

S. Milisevičiūtė

Lietuvių tarmės ir etnografiniai regionai

S. Milisevičiūtė,

K. Butkutė

I klasių mokiniai

Mokytoja

S. Milisevičiūtė,

K. Butkutė

Innovation

N.Maciulevičienė

I-IV kl.mokiniai

Mokytojai

N.Maciulevičienė

J.Kančiauskienė

Pašvęstojo gyvenimo versmė

A.Maciulevičienė

5 -8 kl., I-IV klasių mokiniai

Mokinių bendrovė

V.Matuliauskaitė

II-IV klasių mokiniai

Mano studijos

R.Bukauskienė

IVc klasės mokiniai

„Visi keliai veda į Vilnių“

L.Martinaitienė

7 kl. I kl. mokiniai

Mokytojai:

J.Guobienė

L.Martinaitienė

K.Butkutė

A.Paradauskienė