VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2023 – 2024 M.M.

GEGUŽĖS  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2024-05-02

14.00

201

PUPP vykdytojai

Instruktažas PUPP vykdytojams

J.Kančiauskienė

19.00

Keistuolių teatras

1f

Spektaklis ,,Varnas“

S. Milisevičiūtė

-

Biblioteka

5 kl.

Paroda ,,Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo panaikinimui – 120 metų

V. Kraujalienė

G. Rozancevaitė

I. Vardosanidze

II aukštas

II

Mokinių darbų paroda „Ekologinė niša“

V.Kančiauskas

2024-05-03

10.00

III aukštas

I kl.

Tapybos darbų paroda „Klodo Mone sodas”

J. Kokštaitė

10.55

410 kab.

7d

Integruota Technologijų ir anglų kl. pamoka

D. Gusevienė,

I. Banytė

2024-05-06 - 15

8.00-14.30

Gimnazijos stadionas

5-6, 7-8, I-II kl.

Tarpklasinės estafetinio bėgimo 4x60 m. varžybos

Fizinio ugdymo mokytojai

2024-05-07

7.00-9.30

3-as aukštas

III kl.

Istorijos tarpinis patikrinimas

N. Atstopaitė

Vykdytojų grupė

13.00

201

Darbo grupės nariai

Etatinio apmokėjimo 3 priedo rengimo darbo grupės pasitarimas

J.Kančiauskienė

D.Žiurienė

O.Jonykienė

2024-05-08

08.00-13.30

Mokykla

II kl.

Lietuvių k. PUPP (raštu)

J.Kančiauskienė

PUPP vykdymo grupė

2024-05-09

-

Derinama

7-8 kl. mergaitės

Respublikos mokyklų žaidynių mergaičių krepšinio 3x3 finalas

A.Rutkauskienė

8.00-23.59

Gimnazijoje, namuose (e.portale)

5-IV kl.

Dalyvavimas Europos egzamine

Istorijos mokytojos

2024-05-10

9.30

Klaipėda

IIId kl.

Respublikinis moksleivių konkursas “Jūrų keliais 2024”

O. Kavaliauskas

2024-05-13

8.00 – 12.30

Mokykla

II kl.

PUPP matematika

J.Kančiauskienė

PUPP vykdymo grupė

10.00

IV aukštas

5, 7 kl.

Technologijų darbų paroda „Gėlės”

D. Gusevienė

2024-05-14

14.00

307 kab.

7 kl.

7 kl. Anglų kalbos olimpiada

I Miliukaitė

I. Banytė

2024-05-15

9.00 -14.00

Vilnius

III kl.

Išvyka į įmonę Thermo Fisher Scientific Baltics  ir Vilniaus nuotekų valymo įrenginius

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

2024-05-15

9.50

407 kab.

Ic kl.

Atvira rusų kl. Pamoka  -įtraukusis ugdymas

V. Gurklienė

 

14.00

Derinama

Gimnazistų berniukų tinklinio komanda

Vilniaus m. gimnazijų žaidynės, tinklinio turnyras

V. Daškevičiūtė

2024-05-16

14.00

401 kab.

VGK nariai

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas

N. Atstopaitė

14.00

201

Darbo grupės nariai

2024 -2025 m.m. metinio veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas

J.Kančiauskienė

2024-05-17

12.00

401kab.

II kl.

Paroda Maisto priedai

N. Atstopaitė,

V. Baranauskaitė

14.00

401 kab.

Mokytojai

Mikroklimato apklausos rezultatų analizė

N. Atstopaitė,

V. Švagždienė,

A. Kučinskienė

2024-05-20

10.00

III aukštas

8 kl.

Heraldikos darbų paroda

J. Kokštaitė

2024-05-21

-

I aukštas

5-7 kl.

Nuotraukų paroda ,,Žydintis medinis Žvėrynas” (projektas ,,Vilnius istorijos tėkmėje”)

V. Kraujalienė

J. Kokštaitė

14.00

401 kab.

VGK nariai

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas

N. Atstopaitė

2024-05-22

15.00

401 kab.

5-12 kl.

Patyčių prevencinės apklausos rezultatų analizė

N. Atstopaitė,

J. Navienė

12.00

105 kab.

8с kl.

Atvira rusų kl. pamoka  -įtraukusis ugdymas

I.Vološina

2024-05-23

14.00

201 kab.

Atestacinės komisijos nariai

Atestacinės komisijos posėdis

J.Kančiauskienė

2024-05-27

10.00

I aukštas

IV kl.

Abiturientų kūrybinių darbų paroda

J. Kokštaitė

2024-05-31

12.00

Aktų salė

III-IV kl.

Paskutinio skambučio šventė

V.Činčienė

J.Guobienė