VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2023 – 2024 M.M.

KOVO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2024-03-01

9.00-12.00

109, 202, 205, 402, 404

IV kl.

Bandomasis matematikos brandos egzaminas

R. Veikutytė

13.00

R2; 405 kab.

5a, 5b, 5c

Mokyklinė anglų k. olimpiada

B. Januškienė,

I. Valavičiūtė

9.00-16.00

Kauno technologijos universiteto gimnazija

7c kl. mokinė

Lietuvos mokinių prancūzų k. konkursas „Je parle français et toi?” (šalies etapas)

N. Mazgo

2024-03-02

9.00 -12.00

201, 202

IV kl.

Bandomasis biologijos brandos egzaminas

J. Kančiauskienė,

V. Kančiauskas

2024-03-04

13.00

Prancūzų institutas

8-IV kl.

Mokinių rašinių konkursas „Nous sommes l’OTAN”

N. Mazgo

13.50

305 kab.

Lietuvių k. MG narės

,,Tarpinio patikrinimo reikalavimų ir praktinių užduočių aptarimas”

A.Kučinskienė

A.Ramoškienė

D.Poškevičiūtė

2024-03-05

9.00 - 19.00

Vilniaus senasis teatras

7-III kl.

Projektas „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas”

I. Vološina,

V. Gurklienė,

J. Kokštaitė,

J. Ruigys,

J. Malinauskas

12.00

403

IIIb

,,Atgarsiai po Knygų mugės”

D.Poškevičiūtė

13.00

405 kab.

6 kl.

Anglų kalbos konkursas (I-asis etapas)

E. Kvaraciejienė,

I. Mickonienė

Vilniaus Daukanto gimnazijos salė

7-9 kl.

Vilniaus m. mergaičių krepšinio 3x3 varžybos

A.Rutkauskienė

2024-03-06

9.00

305 kab.

405 kab.

7 kl.

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada

A. Ramoškienė

L.Kalvelienė

2024-03-07

18.00

Gimnazijos aktų salėje

II klasių moksleivių tėvai

Visuotinis II klasių mokinių tėvų susirinkimas

J. Kančiauskienė

18.30

Vilniaus mažasis teatras

IVa,e

Spektaklis ,,Madagaskaras”

A.Paradauskienė

2024-03-08

8.00- 9.30

Gimnazijoje

III kl.

Tarpinis fizikos dalyko žinių patikrinimas

J. Kančiauskienė

8.00-12.00

Sporto salė

5-6 kl.

Estafetės

V.Daškevičiūtė

M.Mikultavičius

 

8.00

Fojė

5-IV kl.

Pilietinė akcija „Lietuvos laisvė mūsų rankose“

J.Guobienė

Ž.Vaškevičienė

O.Jonykienė

J.Širvaitienė

V.Kraujalienė

9.00-14.00

I-as aukštas

5-IV kl.

Vizualizacija ,,Gražūs žodžiai draugystei"

N. Atstopaitė

K. Paulikė

2024-03-12 -14

9.00

207, 307 kab.

5-6 kl.

Dailyraščio konkursas „Rašom gražiai!“

A. Ramoškienė,

J. Kokštaitė,

A.Sinkevičienė

G.Petrauskaitė

2024-03-13

8.00-8.45

Gimnazijoje

III kl.

Matematikos (B) pirmasis tarpinis patikrinimas

V. Činčienė

13.45

Sporto salė

I-III kl. mokiniai

Draugiškos tinklinio varžybos su M.K. Čiurlionio menų gimnazijos mokiniais

V.Daškevičiūtė

A.Rutkauskienė

2024-03-14

8.00-8.45

Gimnazijoje

III kl.

Matematikos (A) pirmasis tarpinis patikrinimas

V. Činčienė

9.00

Gimnazijoje

5-IV kl., mokytojai

PI dienos minėjimas

Matematikos mokytojai

14.00

Teams

MT nariai

MT posėdis

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

14.00

TEAMS

5-8 kl. mokiniai

Kahoot apie draugystę

I.Mickonienė

2024-03-15

8.00-9.30

Gimnazijoje

III kl

Tarpinis ekonomikos ir verslumo žinių patikrinimas

J.Guobienė

11.00

Vilniaus Rotušėje, Didžioji g. 31.

II kl..

Lietuvos žydų gelbėtojų dienos paminėjimas

J.Guobienė

O.Jonykienė

2024-03-16

9.00

Mokykloje

IV kl.

Lietuvių k. ir literatūros bandomasis

V. Činčienė,

S. Milisevičiūtė,

A. Paradauskienė

2024-03-18

15.00

-

Ie kl.

,,Jausmų laboratorija”

D.Poškevičiūtė

 

13.30

Vilniaus Universitetas

8, II kl.

Spektaklis pagal G.Orwell novelę „1984”

E.Kvaraciejienė, A.Kruopienė,

A. Gontienė,

B.Januškienė

2024-03-19

13.45-14.45

105, 407  kab.

7 – IV kl.

Kalbų kengūra 2024

V. Gurklienė,

 I. Vološina

14.00

401 kab.

VGK nariai

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N. Atstopaitė

2024-03-20

13.45-14.45

105, 407 kab.

7 – IV kl.

Kalbų kengūra 2024

V. Gurklienė,

I. Vološina

14.00

Gimnazijoje

5-IV kl.

Kūrybinis konkursas ,,Mes užaugsim be patyčių"

N. Atstopaitė,

V. Augustinavičius

8.00

II aukšto koridorius

8, I-IV kl.

Mokinių darbų paroda skirta Žemės mėnesiui „Pradėk nuo savęs“

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

2024-03-21

8.00-13.00

Gimnazijoje

5 – IV kl.

Matematikos tarptautinis konkursas Kengūra 2024

R. Veikutytė

8.00-9.30

Gimnazijoje

III kl.

Informatikos elektroninis tarpinis patikrinimas

R. Veikutytė

12.30

Vilniaus kamerinis Teatras

8 kl.

Spektaklis ,,Kai žmonės vaidino Dievą”

A.Kučinskienė

L.Kalvelienė

A.Paradauskienė

14.00

Gimnazijoje

5-II kl.

Patyčių situacijos gimnazijoje tyrimo apklausa  

N. Atstopaitė,

 J. Navienė,

A. Kučinskienė

16.00 -18.30

Gimnazijoje

Vilniaus miesto bendruomenė

Atvirų durų popietė

Administracija

2024-03-26

8.00-9.30

Gimnazijoje

III kl.

Tarpinis biologijos žinių patikrinimas

J.Guobienė

12.00

Aktų salė

Gimnazijos bendruomenė

Filmo ,,Nusišypsok" prsitatymas.

N. Kučinskienė

2024-03-27

10.00-15.00

Gimnazijoje

II kl.

PUPP matematikos elektroninis bandomasis patikrinimas

R. Veikutytė

2024-03-28

9.00 - 19.00

Vilniaus

A. Puškino gimnazija

III kl mokinė

Šalies rusų kalbos olimpiada

V.Gurklienė

I.Vološina

14.00

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

8d. Kl. mokinė

Vilniaus miesto mokinių prancūziškų dainų festivalio „En avant la musique“  

N. Mazgo

9.00-15.00

Gimnazijoje

IV kl.

Elektroninis matematikos pasiekimų įsivertinimo patikrinimas

R. Veikutytė