2024 m. vasario 10d. vyko Vilniaus Žvėryno gimnazijos metodinės tarybos organizuota konferencija „Mokymo(-si) patirtis ugdymo procese. Ugdomosios veiklos taikant atnaujintą ugdymo turinį“  Konferencijoje mokytojai dalijosi patirtimi dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas: matematikos, biologijos, ekonomikos ir verslumo, gyvenimo įgūdžių, dailės, menų ir technologijų pamokose. Konferencijoje apžvelgta EdTech. BETT 2024 paroda, aptartos pagalbinės priemonės dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Konferencijoje darbo patirtimi dalijosi Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytojai: Eglė Kvaraciejienė, Vilma Matuliauskaitė, Irma Mickonienė, Jolita ir Vidmantas Kančiauskai,  Jonas Malinauskas,  Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokytojos Inga Jomantienė, Ieva Petrauskaitė,  Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokytoja  Evelina Karčauskienė.

Konferencija