VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2023 – 2024 M. M.

VASARIO MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2024-02-01

10.00

III aukštas

6 kl.

Tapybos darbų paroda „Raštai ir taškai”

J. Kokštaitė

2024-02-02

18.30

Dramos teatras

If, IIb, IVb

,,Tartiufas“

S. Milisevičiūtė

2024-02-03

9.00

Vilniaus Žvėryno Gimnazija

IV kl.

Anglų kalbos VBE bandomasis

A. Gontienė,

 I. Banytė,

G. Šimanskienė

2024-02-05

10.00

I aukštas

5 kl.

Tapybos darbų paroda „Liūdnas paukštis”

S. Ramonienė

10.00

Gimnazijos biblioteka

IId, IIe

Technologijų baigiamųjų semestro darbų paroda

D. Gusevienė

14.30

 

I-III kl.

Išvyka į Šv. Teresės Gailestingumo vienuolyną, pagalba vienuolėms maitinant skurstančius žmones

N. Maciulevičienė

2024-02-06

14.00

-

5-IV klasės

Meninio skaitymo konkursas

A.Paradauskienė

D.Poškevičiūtė

-

-

8 kl.

NMPP

-

2024-02-07

13.00

Vilniaus m. sporto salė

8-I kl. mergaitės

Lietuvos mokyklų žaidynės mergaičių krepšinio 3x3 varžybos

A. Rutkauskienė

2024-02-08

8.00 - 15.00

Vilniaus Gabijos gimnazija

II kl.

Vilniaus m. 10-11 kl. Rusų kalbos olimpiada

V. Gurklienė

I. Vološina

10.00

I aukštas

II a,b,c

Šilko darbų paroda

S. Ramonienė

2024-02-08

08.00

204 kb.

404 kb.

8 kl.

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada

A.Kučinskienė

A. Paradauskienė

2024-02-09

8.00

Žvėryno gimnazija

III -IV kl.

Šimtadienis

V. Činčienė

III – IV kl. vadovai

-

Utena

7-8 kl. mergaitės

Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių futbolo finalas

V. Daškevičiūtė

9.00

Vilniaus Ąžuolyno progimnazija

Vilniaus „Minties” gimnazija

I-IV kl.

Vilniaus miesto matematikos olimpiada (II etapas)

M. Narkevičienė

2024-02-12

10.00

IV aukštas

6 kl.

Veltų Užgavėnių kaukyčių paroda

D. Gusevienė

10.00

I aukštas

7 kl.

Grafikos darbų paroda „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, skirta Vasario 16-ajai

S. Ramonienė

13.00

Vilniaus m. sporto salė

8-I kl. berniukai

Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų krepšinio 3x3 varžybos

G. Gaina

2024-02-13

10.00

III aukštas

6 kl.

Tautinių juostų paroda

J. Kokštaitė

11.40

Žvėryno gimnazija

5-IV kl.

Užgavėnės

J. Guobienė,

V. Činčienė,

„Dolija”

2024-02-14

8.00

113, 402, P3 kabinetai

5-8 kl.

Matematikos olimpiada (I etapas)

R. Veikutytė

M. Narkevičienė

13.30

Žvėryno gimnazijos sporto salė

I-IV kl.

Mix tinklinio turnyras

V. Daškevičiūtė

A. Rutkauskienė

V. Šilingienė

2024-02-15

-

Žvėryno gimnazija

5-IV kl.

Konkursas „Lietuvos  istorijos žinovas“

J. Guobienė

O. Jonykienė

J. Širvaitienė

V. Kraujalienė

Stadionas

11.40

5 kl.

Pilietinė akcija

„Mes tikrai mylim Lietuvą”

J. Guobienė

V. Kraujalienė

J. Patamsienė

I. Valavičiūtė

2024-02-20

9.00

301/302 kab.

IV abe kl.

Fizikos bandomasis VBE

O. Kavaliauskas

10.00

Teams

Mokytojai

MT konferencija „Mokymo(si) patirtis ugdymo(si) procese. Ugdomosios veiklos, taikant atnaujintą ugdymo turinį”

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

2024-02-26

8.00-14.30

Mažoji gimnazijos salė

7-8 kl. mergaitės

Kimšto kamuolio metimo į gimnastikos lankus varžybos

V. Daškevičiūtė

A. Rutkauskienė

V. Šilingienė

2024-02-27

9.00

202 kab.

II kl.

Stendiniai darbai „Planetos mutantai: organizmų prisitaikymai“

V. Kančiauskas

-

401 kab.

I-II kl.

Stendiniai darbai

,,Chemikai”

N. Atstopaitė

V. Baranauskaitė

2024-02-28

8.00

IV aukšto kabinetai

IV kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

R. Veikutytė

V. Činčienė

2024-02-28

8.00

IV aukšto kabinetai

IV kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

R. Veikutytė

V.Činčienė

A.Kučinskienė

A.Paradauskienė

A.Sinkevičienė

L.Kalvelienė

S.Milisevičiūtė

D.Poškevičiūtė

A.Ramoškienė

2024-02-29

8.00

IV aukšto kabinetai

IV kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

R. Veikutytė

V.Činčienė

A.Kučinskienė

A.Paradauskienė

A.Sinkevičienė

L.Kalvelienė

S.Milisevičiūtė

D.Poškevičiūtė

A.Ramoškienė