VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2022 – 2023 M.M.

            BIRŽELIO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2023-06-01

8.00

R3

Komisijos nariai

Priėmimo komisijos posėdis

J.Guobienė

8.00

IV aukštas

6-8 kl.

Audimo darbų paroda skirta vaikų gynimo dienai

D.Gusevienė

8.00

I aukštas

IVkl.

Abiturientų kūrybinių darbų paroda

J.Kokštaitė

2023-06-02

12.00

Aktų salė

11-12 kl.

Paskutinio skambučio šventė

11-12 klasių vadovai

J.Guobienė

V.Činčienė

13.00

Virtualus renginys

STEAM klasių mokiniai

Dalyvavimas mokslo festivalio  Erdvėlaivis Žemė  paskaitojeRetų genetinių ligų molekuliniai ir funkciniai tyrimai”

J. Kančiauskienė

V.Kančiauskas

17.00

Energetikos ir technikos muziejaus virsmo salė

IId ir Ie

Dalyvavimas mokslo festivalyje  “Erdvėlaivis Žemė”:  “Energijos gamyba”.

O. Kavaliauskas

V. Augustinavičius

2023-06-05

14.45

401 kab.

5 kl. vadovai

Pasitarimas

N. Atstopaitė

 

15.00

VU GMC

STEAM klasių mokiniai

Dalyvavimas VU GMC mokslo festivalio “ Erdvėlaivis Žemė paskaitoje   “ Kokia smegenų lytis?”

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

2023-06-06

11.00-14.00 

VU GMC

STEAM klasių mokiniai

Dalyvavimas VU GMC mokslo festivalio “ Erdvėlaivis Žemė” paskaitose/ praktinėse veiklose “ Kas valgo mūsų smegenis?, “Ar šiuolaikinis mokslas gali įrodyti, kad augalai jaučia?”

J.Kančiauskienė

V.Kančiauskas

12.00

Teatro studija “6 pojūčiai”

IId ir Ie

Dalyvavimas mokslo festivalyje  “Erdvėlaivis Žemė”:  “Kūrybinės teatro dirbtuvės”. 

O. Kavaliauskas

V. Augustinavičius

14.20

401 kab.

Komisijos nariai

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N. Atstopaitė

2023-06-07

14.00

201kab.

Priėmimo į STEAM klases komisija

Priėmimo į STEAM klases komisijos posėdis

J.Kančiauskienė

2023-06-08

14.00

201kab.

Vertinimo tvarkos aprašo rengimo darbo grupė

Vertinimo tvarkos aprašo rengimo darbo grupės pasitarimas

J.Kančiauskienė

2023-06-09

6.30- 14.00

mokykla

VBE kandidatai

VBE anglų kl. Egzaminas, administratorius

N. Atstopaitė

10.00

VU medicinos fakultetas

I-III STEAM mokiniai

Praktikos darbas „ Ligų sukėlėjai ir jų įvairovė“

J.Kančiaukienė

V.Kančiaukas

10.00

Vilnius Tech

IId ir Ie

Dalyvavimas mokslo festivalyje  “Erdvėlaivis Žemė”:  “Filmo kūrimas: nuo idėjos iki įgyvendinimo”. 

O. Kavaliauskas

V. Augustinavičius

2023-06-12

12.00

Aktų salė

5-11 kl.

Gimnazijos garbė

V.Činčienė

J.Guobienė

Klasių vadovai

2023-06-13

9.00-13.00

Sporto salė

Stadionas

5-11 kl.

Sporto diena

Fizinio ugdymo mokytojai

Klasių vadovai

14.00

206 kab.

Komisijos nariai

Priėmimo komisijos posėdis

J.Guobienė

2023-06-14

10.00

Teams

Priėmimo į STEAM klases komisija

Priėmimo į STEAM klases komisijos posėdis

J.Kančiauskienė

14.00

Aktų salė

II STEAM klasės mokiniai

Metinių STEAM projektų ginimas

J.Kančiauskienė

STEAM mokytojai

2023-06-14

9.00

Mokykla

12 kl.

Matematikos VBE

R.Veikutytė

2023-06-16

9.00

Mokykla

12 kl.

IT   VBE

J.Ruigys , J.Rafalovič

2023-06-19

10.00

206 kab.

Komisijos nariai

Priėmimo komisijos posėdis

J.Guobienė

6.30 -14.00

Mokykla

VBE kandidatai

VBE istorijos egzaminas

N. Atstopaitė

2023-06-20

9.00

Teams /Zoom

Mokytojai

,,Aktyvieji mokymo metodai bendrųjų kompetencijų ugdymui dirbant pagal UTA programas“

J.Kančiauskienė

14.00

401 kab.

Komisijos nariai

Vaiko gerovės komisijos posėdis

N. Atstopaitė

2023-06-21

10.00

Teams

MT nariai

Metodinės tarybos posėdis

J.Kančiauskienė

J.Kokštaitė

2023-06-22

10.00

Aktų salė

Gimnazijos mokytojai

Pedagogų Tarybos posėdis

Administracija