VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2021 – 2022 M.M.

 KOVO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2022-03-01

10.00

I aukštas, III aukštas

5 - 7 kl.

Užgavėnių kaukių paroda

V. Juškevičienė,

J. Kokštaitė

10.00

IV aukštas, stendai

6 kl.

Veltų kaukyčių paroda

D. Gusevienė

10.30

Mokyklos fojė

Mokyklos mokiniai

Užgavėnių blynų mugė

Mokinių senatas, J.Guobienė

V.Činčienė

2022-03-02

9 – 15 val.

Žvėryno gimnazija

II, III STEAM klasės, III kl. A biologija

Dalyvavimas ES finansuojamame projekte „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ , mobilios tyrėjų laboratorijos atvykimas į mokyklą, mokinių užsiėmimai laboratorijose

J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas

2022-03-03

14.00

Žvėryno gimnazija

8 - III kl. mokiniai

Prevenciniai filmukai apie saugų bendravimą virtualioje erdvėje

A.    Kučinskienė,

 L. Vičkačkienė,

V. Augustinavičius

2022-03-03

15.00

Istorijų namai

 Id kl.

Edukacija apie lietuvių mitologiją, M. Gimbutienę

A.Kučinskienė

2022-03-07

10.00

I aukštas

7 kl.

Piešinių paroda „Lietuva, Tėvyne mūsų”

V. Juškevičienė

10.00

III aukštas

6 kl.

Tautinių juostų paroda

J. Kokštaitė

2022 – 03-7-10 d.

8.00

Mokykla

5, 6 kl.

Dailyraščio konkursas „Rašome gražiai”, skirtas Kovo 11-ajai

A.Ramoškienė,

A. Kučinskienė,

A. Paradauskienė,

L. Kalvelienė,

J. Kokštaitė

2022-03-08

8.00-14.00

Žvėryno gimnazija

5-6 kl.

Kvadrato varžybos

V. Daškevičiūtė,

A.Bundonis

2022-03-09

10.00

I aukštas

I-II kl.

Mokinių technologijų darbų paroda

V. Augustinavičius

12.00

Aktų salė

Mokytojai ir III kl. mokiniai

Renginys, skirtas KOVO 11

Istorijos mokytojai

J.Guobienė

V.Činčienė

14.00

104 kab.

6 ir II G kl.

Kalbų Kengūra 2022

G.  Šimanskienė

407 kab.

6- I,II,III,IV G.kl.

Kalbų Kengūra 2022

V.Gurklienė, I.Vološina

2022-03-10

8.00-15.00

Mokyklos fojė

Mokiniai

Mokinių senato organizuojama pilietinė akcija ,,Aš žinau, kodėl esame laisvi...”

Mokinių senatas

J.Guobienė

3 ir 4 pertraukos

Mokyklos fojė

Mokiniai

Muzikinės pertraukos

,,Muzika Lietuvai”

V.Vaitkienė

V.Činčienė

10.00

Vilniaus „Minties” gimnazija

Folkloro ansamblis „Dolija”

Dalyvavimas folkloro festivalyje „Papuošim Lietuvos žemę”

V. Vaitkienė

2022-03-14

8.00

Žvėryno gimnazija

5-12 kl. mokiniai,

mokytojai

Matematikų dienos renginiai

Matematikos

 IT mokytojai

2022-03-15

14.00

P 2

7-os klasės

 Anglų kalbos olimpiada

I. Gimbutienė

 A. Gontienė

407 / 105 kab.

6-I,II kl.

“Tavo žvilgsnis”

V.Gurklienė, I. Vološina

Teams platforma

8- II kl. mokiniams

Paskaita mokiniams apie elektroninių cigarečių žalą

N. Atstopaitė

A. Kučinskienė

8.00-14.00

Žvėryno gimnazija

5-6 kl.

Kvadrato varžybos

V. Daškevičiūtė

A. Bundonis

2022-03-16

9.00

202 kab.

II kl.

Kūrybinio darbo „Organizmų prisitaikymai” paroda

V. Kančiauskas

14.00

R2, 105 kab.

8kl.

Anglų kalbos konkursas

B.Januškienė, I.Mickonienė

2022-03-17

8.00

Nuotoliniu

5-12 kl. mokiniai

Tarptautinis matematikos Kengūros konkursas

Matematikos mokytojai

2022-03-18

8.00

Vilniaus mažasis teatras

I d

Spektaklis ,,Marti”

A.Kučinskienė

2022-03-21/25

-

Izmiras, Turkija

E.Vičkačkaitė, A. Valiulis, D.Čiurinskaitė, I.Plotnikovaitė

Susitikimas įgyvendinant Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą Nr. 2020-1-EL01-KA229-079084_6

A.Kruopienė, I.Miliukaitė, D.Žiurienė

8.00 -13.00

Žvėryno gimnazija

7-8 kl. mergaitės

Kimšto kamuolio metimo į gimnastikos lankus varžybos

A. Rutkauskienė,

V. Šilingienė

9.00

1 aukštas

6 kl., I-IV g kl.

Stendas, skirtas Žemės dienai

V. Kančiauskas

J. Kančiauskienė

8.00

Gimnazijos biblioteka

5-8 kl.

Knygų apie gamtą, esančių gimnazijos bibliotekoje, bei Raudonosios knygos visų leidimų, paroda skirta Žemės dienai.

V. Kančiauskas,

J. Kančiauskienė,

Bibliotekos darbuotojos

2022-03-22

8.00 -14.00

202 kab.

5 kl.

Viktorina 5 kl., skirta Žemės dienai

I.Balsevičienė

 

8.00 -14.00

Žvėryno gimnazija

5-6 kl.

Kvadrato varžybos

V. Daškevičiūtė

A. Bundonis

2022-03-23

17.30

Jaunimo teatras

II c,d

Spektaklis ,,Don Kichotas”

R.Zarauskienė, J.Raziulienė

7 klasių pamokų metu

 

7 kl.

7 kl. Pamoka pavasarinei akcijai “Nedegink žolės”.

I.Balsevičienė

2022-03-24

18.30

Kauno dramos teatras

IVb,d kl.

Spektaklis ,,Balta drobulė”

Memorialinių S.Nėries ir B.Sruogos muziejų lankymas

V.Činčienė

J.Guobienė

2022-03-24 - 26

9.00 -15.00

Nuotolinis

II-III G.kl.

Šalies 10-11 kl. Rusų kalbos olimpiada.

I.        Vološina

9.00

Nuotoliniu būdu

II-III G.kl

Lietuvos 10-11 klasių mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiada, III turas

V.Gurklienė

2022-03-27

12.00

Jaunimo teatras

5c,d,  6c,d

Spektaklis ,,Arklio Dominyko meilė”

A.Kučinskienė

2022-03-28

14.15

302 kab.

1d, IIIe kl.

Susitikimas V. Žičkumi (Univeristy of Gasgow Extreme Light grupė), kuriam suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Mokslinių tyrimų kryptis – fluorescencijos mikroskopija.

O. Kavaliauskas

2022-03-29

8.00 -14.00

Žvėryno gimnazija

5-6 kl.

Kvadrato varžybos

V. Daškevičiūtė

A. Bundonis

2022-03-30

8.00

Vilniaus miestas, šalis

Visų klasių mokiniai

Edukacinė diena

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

14.15

201 kab.

5-8 kl.

5-8 kl. Mokinių paruošimas ir dalyvavimas Vilniaus miesto biologijos olimpiadoje.

V. Kančiauskas

I. Balsevičienė