VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2021 – 2022 M.M.

SAUSIO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2022-01-04

10.00

Teams

I kl. vadovai

Moksleivių mokymosi rezultatų aptarimas

J.Kančiauskienė

I kl. vadovai

2022-01-05

10.00

Teams

II kl. vadovai

Moksleivių mokymosi rezultatų aptarimas

J.Kančiauskienė

II kl. vadovai

2022-01-10

14.00

401 kab.

VGK nariai

5-II kl. Prevencinė akcija „Esu matomas” aptarimas

N. Atstopaitė

Nuo 2022-01-10

10.00

I aukštas

8a, Ib, Ic kl.

Paroda „Čiurlionies technika” (mokinių darbai iš edukacinės programos M. K. Čiurlionio muziejuje)

L. Vičkačkienė,

B. Januškienė,

J. Malinauskas,

J. Kokštaitė

2022-01-11

9.00

202 kab.

5 kl.

Šiukšlių antras gyvenimas – paveikslų iš atliekų paroda

I.Balsevičienė

14.00

Kabinetai

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių apklausa

N. Atstopaitė

2022-01-12

14.00

Kabinetai

8-I kl. mokiniai

Viktorina       „Nerūkymo dienai” paminėti

L. Vičkačkienė,

N. Mazgo

2022-01-13

8.00

Gimnazijos fojė,

stadionas

Mokinių Senatas

Pilietinė akcija

„Atmintis gyva, nes liudija”. Pilietinė iniciatyva „Sausio sniegenos”

J.Guobienė,

Mokinių Senatas

2022-01-14

9.00

Nuotoliniu

I-IV kl.

Vilniaus miesto chemijos olimpiada

L.Vičkačkienė,

N.Atstopaitė

2022-01-14/22

-

Milacas, Italija

A.Kaminskaitė, R.Šablauskas, A.Cibulskis, M.Karpuškaitė, R.Stukonytė

Susitikimas įgyvendinant „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės

partnerystės projektą Nr. 2020-1-IT02-KA229-079446_2 „Generation of Sustainability“

A.Kruopienė,

I.Miliukaitė

2022-01-14

14.00

Sporto salė

8 kl. mokiniai

Tarpklasinės tinklinio varžybos

V. Daškevičiūtė

A.Rutkauskienė

V.Šilingienė

2022-01-18

10.00

I aukštas

Dailės būrelio nariai

Paroda „Kintančios formos”

S. Ramonienė

2022-01-19

15.00

305kab.

5-8 kl. mokiniai

Meninio skaitymo konkursas

Lituanistės

2022-01-20

8.00-14.00

Aktų salė

5-7 kl. mokiniai

Pramoginė - edukacinė priemonė “Sferinis kinas”

J.Guobienė

V.Činčienė

15.00

Teams

MT nariai

MT posėdis

J.Kančiauskienė

2022-01-21

8.00-14.00

Aktų salė

5-7 kl. mokiniai

Pramoginė - edukacinė priemonė “Sferinis kinas”

J.Guobienė

V.Činčienė

9.00, 12.00

Nuotoliniu

I-IV

Vilniaus miesto biologijos olimpiada

J.Kančiauskienė,

I.Balsevičienė

2022-01-24

8.00 -14.00

Manopaklausa.lt

I-IV

„ Ugdymo karjerai poreikių tyrimas“ mokinių apklausa

J.Kančiauskienė

L.Jankauskienė

13.00

301 kab.

III-IV

Susitikimas su VU fizikos ar VGTU inžinerijos studijas pasirinkusiais studentais

D.Nakutavičienė

14.00

406 kab.

I kl.

9 klasių anglų kalbos konkurso I etapas

I.Miliukaitė,

I.Valavičiūtė,

E.Kvaraciejienė

Nuo

2022-01-24

10.00

I aukštas

7-8 kl., I-IV kl.

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Vilnius miniatiūrose”, skirta Vilniaus įkūrimo 699-osioms metinėms

J. Kokštaitė,

V. Juškevičienė

2022-01-25

14.00

305 kab.

I-IV kl.

Meninio skaitymo konkursas

Lituanistės

2022-01-26

8.00-10.00

304 k.

9-IV kl.

Matematikos olimpiada

R.Veikutytė,

S. Butrimienė

14.00

104 kab.

II kl.

10 klasių anglų kalbos konkurso I etapas

I.Banytė,

AGontienė,

G.Šimanskienė

18.00.

Teams

GT nariai

Posėdis

S. Milisevičiūtė

2022-01-27

9.00

Nuotoliniu

I-IV kl.

Vilniaus miesto fizikos olimpiada

D.Nakutavičienė

O.Kavaliauskas

9.00

Nuotoliniu

Martynas Toločka, Diana Pažusinskaitė,
Evelina Purvelytė

Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiada

V. Gurklienė,

I.Vološina

15.00

Nuotoliniu

Mokytojai

Mokytojų tarybos posėdis

D.Žiurienė

2022-01-28

9.00

Nuotoliniu būdu

8-IV kl.

Lietuvos IT olimpiada III etapas

J.Ruigys,

J. Rafalovič

2022-01-31

14.00

404 kab.

5-6 kl.

Lietuvių kalbos konkursas

A.Kučinskienė,

L.Kalvelienė