VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2021 – 2022 M.M.

LAPKRIČIO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2021-11-04

10.00

Teams, kanalas „Mokytojai visi”

Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojų konferencija  „Mokymo(-si) patirtis ugdymo procese”

J.Kančiauskienė

J.Kokštaitė

2021-11-05

12.00

M. Biržiškos gimnazija

I, II STEAM

Mokinių dalyvavimas M. Biržiškos gimnazijoje organizuotose tarpmokykliniame renginyje

O. Kavaliauskas

2021-11-08

9:00

Mokykla

5-12 kl.

IT mąstymo konkursas

Bebras

IT mokytojai

9:00

Mokykla

5-12 kl.

IT olimpiada

IT mokytojai

9.00

202 kab.

6 kl.

Trumpalaikio integruoto su technologijomis projektinio darbo “Mokyklos teritorijoje augantys medžiai” darbų pristatymas

V.Kančiauskas, D.Gusevienė

2021-11-09

10.00

I aukštas

I-II kl.

Tapybos darbų paroda „Rudens peizažas”

J. Kokštaitė

11.00

VU

3d

VU biblioteka ir architektūrinis ansamblis

S. Milisevičiūtė

15.00

401 kab.

Gimnazijos mokytojai

Tarptautinio projekto-Darni mokykla vykdymo aptarimas

N. Atstopaitė

L. Vičkačkienė

15.30

Mokykla

2abc

Seminaras mokiniams apie  psichinę sveikatą ir azartinius lošimus

(I dalis)

VGK

N.Atstopaitė,

J. Raziulienė

2021-11-10

15.30

Mokykla

2abc

Seminaras mokiniams apie  psichinę sveikatą ir azartinius lošimus

(II  dalis)

N.Atstopaitė,

J. Raziulienė

2021-11-11

10:00

III aukštas

8 kl.

Spalvotų piešinių paroda „Rudens natiurmortas”

J. Kokštaitė

2021-11-12

10:00

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

I, II, III steam

LMN švietimo centro viktorina „Po žvaigždėtu dangum“.

O. Kavaliauskas

2021-11-16

15:00

Valdovų rūmai

III a

Edukacija ,,Baroko epochos dvaras: žmonės ir tradicijos”

R.Zarauskienė

2021-11-18

15.00

401 kab.

8, Ig kl.

Viktorina tarpt. Nerūkymo dienai

N. Atstopaitė 

L. Vičkačkienė

2021-10-19

17.00

Zoom platforma

Mokinių tėvai

Seminaras mokinių tėvams apie psichinę sveikatą ir azartinius lošimus. Seminarą ves  ves psichiatras psichoterapeutas Raimundas Alekna.

VGK

N. Atstopaitė,

J. Raziulienė

2021-11-19

12:50

Kabinetai pagal tvarkaraštį

Klasės ir klasių vadovai

Labdaros akcija “Pyragų diena”

A.Kruopienė

2021-11-22

12:00

Aktų salė

9-10 kl.

Renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai

Mokinių senatas

2021-11-25

8:00

Mokykla, Vilniaus miestas

5-12 kl.

Edukacinė diena

Klasių vadovai,

Metodinė taryba

Administracija

2021-11-26

8:00

Mokykla

5-12 kl.

Mokyklos gimtadienis

V.Činčienė

J.Guobienė

Mokinių senatas

14:00

Mokykla

5-10 kl.

Kryžiažodžių konkursas, skirtas gimnazijos jubiliejui

Matematikos mokytojai

2021-11-29

14:00

Mokykla

II bc

Konkursas Žvėryno gimnazijos istorija paslėpta matematikos lygtyse

A.Vertelkienė