VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2020 – 2021 M.M.

GEGUŽĖS MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2021-05-03

10.00

Virtuali erdvė

7a, 7b kl.

Dalyvavimas tarptautiniame mokinių ir studentų technologijų konkurse

L. Vičkačkienė

2021-05-03 - 03

-

Virtuali erdvė

9-12 kl. (projekto dalyviai)

Dalyvavimas šalies projekte „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“ . Mokinių spektaklis (A. Kuprino, A. Feto ir kt. rusų rašytojų kūryba)

V. Gurklienė,

I. Vološina

2021-05-03 -31

-

Virtuali erdvė

Vilniaus miesto mokyklų 9-11 kl.

Protų mūšis  skirtas M. Lermontovo biografijai ir kūrybai

V. Gurklienė,

 I. Vološina,

I. Mickonienė

2021-05-05

10.00

Lietuvos rusų dramos teatras (arba virtualiai Teams)

III a kl. mokinės A.Kaminskaitė R.Kučinskaitė

Dalyvavimas dailės parodoje-konkurse, skirtame šalies projektui „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“

V. Gurklienė,

 I. Vološina

2021-05-06

15:00

Virtuali erdvė

Gimnazijos mokytojai

Kvalifikacijos kėlimo programos „ Sudėtingų situacijų valdymas“ II dalis

J. Kančiauskienė

2021-05-07

9.00

Virtuali erdvė

9-12 kl.

Europos egzaminas

J. Guobienė

O. Jonykienė

A. Sabaliauskienė

2021-05-10

9.00

Virtuali erdvė

IV kl.

Mokyklinis menų (šokio) brandos egzaminas

J. Malinauskas

10.00

Virtuali erdvė

6 kl.

Dalyvavimas šalies kūrybiniame konkurse „Mano Aleksandras Puškinas“

V. Gurklienė

14.30

Virtuali erdvė

7-8 kl.

Diskusija „ STEAM-

 kas tai?“

J. Kančiauskienė

A. Vertelkienė

7 – 8 kl. vadovai

2021-05-10-14

8:00

Virtuali erdvė

7-8 kl.

STEAM eksperimentas

O. Kavaliauskas

V. Kančiauskas

2021-05-11

14.00

Teams

5 kl.

Gimnazijos 5-tų klasių mokinių anglų kalbos konkursas

I. Gimbutienė,

I. Mickonienė,

 G. Šimanskienė

2021-05-12

9.00

Teams

5 kl

Nuotraukų paroda ,,Mano augintinis”

V. Kančiauskas

12.00

Teams

II a, e kl.

Virtuali paskaita ,,Menas mirties akivaizdoje: Vilniaus geto teatras bei muzika”

V. Činčienė

14:30

Teams

Komisijos nariai

Priėmimo į STEAM klasę komisijos posėdis

J. Kančiauskienė

2021-05-13

9:00

Virtuali  erdvė

8 kl

eNMPP

R. Veikutytė

2021-05-15

9:00

Teams

5 kl.

IT darbelių paroda  „Atvirukas mamai“

J. Navienė

2021-05-17

8:00

Virtuali erdvė

7 – 8 kl.

„ Nuotolinė robotukų gamykla“

V.Augustinavičius

10.00

Mokinių darbų galerija Teams

8 kl.

Integruoto dailės – geografijos projekto „Olandijos gėlių laukai – abstraktus paveikslas” darbų paroda

I. Mikulienė,

J. Kokštaitė

2021-05-18

14.30

Teams

Atestacinės komisijos nariai

Atestacinės komisijos posėdis

J. Kančiauskienė

2021-05-19

14:30

Teams

8 kl. I- STEAM klasių mokiniai, gimnazijos mokytojai

„STEAM metinių projektinių darbų pristatymai“

J. Kančiauskienė

V. Kančiauskas,

O. Kavaliauskas

A. Vertelkienė

L. Vičkačkienė

18.00

Teams

GT nariai

Susirinkimas

S. Milisevičiūtė

2021-05-21

9.00

Virtuali erdvė

7 kl.

Augintinių nuotraukų paroda ,,Mano mylimukas”

R. Tarasevičienė

12:00

 

III –IV kl.

Paskutinis skambutis

III-IV kl. auklėtojai

2021-05-24

10.00

Mokinių darbų galerija Teams

5-IV kl.

Mokinių dailės ir technologijų darbų parodos

Dailės ir technologijų mokytojai

14:00

Virtuali erdvė

I G. kl.

LRT spektaklio ,,Marti” peržiūra

A.Paradauskienė, S. Milisevičiūtė, R. Zarauskienė

14:30

Teams

Darbo grupės nariai

2021 – 2022 m. m. metinio plano rengimo darbo grupės pasitarimas

J. Kančiauskienė

2021-05-25

14:00

MO muziejus

I c, d

Kūrybinio rašymo pamoka

R. Zarauskienė

2021-05-26

14:00

Virtuali erdvė

8 kl.

Spektaklio ,,Riešutų duona” peržiūra

A. Ramoškienė

D. Poškevičiūtė

14.30

Teams

MT nariai

Metodinės tarybos posėdis

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

2021-05-27

14:00

Virtuali erdvė

I e, a

Lietuvių-geografijos trumpalaikis projektas apie tarmes

A. Paradauskienė

K. Butkutė