Data, laikas, klasė

Veikla

Mokytojas

04-27 d.10.00 val.

Ib kl. (merg.)

04-27 d.12.10 val.

Ia kl. (merg.)

Pamoka apie sveiko gyvenimo būdo įpročių formavimą

I Cicėnaitė

A.Rutkauskienė

04-14/30 d.

 7a,7 b kl.

Pamokos dalis apie paauglystę, brendimą, emocijas : kas bus/yra ir kaip susitvarkyti?

I.Cicėnaitė

A.Rutkauskienė

04-19 d. 11.05 val. IIc (merg.),

04-21 d. 12.10 val. Ie (merg.),

04-26 d. 10.00 val. IIb kl. (merg.),

04-28 d. 14.15 val. IId kl. (merg.),

04-29 d. 12.10 val. IIe kl. (merg.),

04-30 d. 13.15 val. IIa kl. (merg.)

Pamoka apie sveikatos psichologiją  ,,Psichikos ir kūno sąsajos”

V.Šilingienė

I.Cicėnaitė

A.Rutkauskienė

04-14 /30d.

5-6 kl

Protmūšis ,,Sveikas ir saugus”

V. Matuliauskaitė,

 R. Tarasevičienė

04-26 d. 11.05 val. IIc kl.  ( merg.),

05-05 d. 14.00 val. IId kl.  (dėl PUPP nusikelia) ( merg.),

05-06 d. 12.10 val. IIe kl.  (dėl PUPP nusikelia) ( merg.),

05-07 d. 13.00 val. IIa kl. (dėl PUPP nusikelia) ( merg.)

Pamoka apie jogą ir taisyklingą kvėpavimą

V. Šilingienė

04-19 d. 10.00 val.

8b kl.,

04-29 12.10 val.

 8c kl.,

04-21 d. 11.05 val.

 8a kl.

Pratimai taisyklingai kūno laikysenai formuoti

V. Šilingienė

Balandžio mėn.

6, 8 kl., II a,b,c,d kl.

Trumpalaikis projektas ,,Pavasario palangė”

I.Balsevičienė

04-21 d. 14.00 val.

6b kl.

Paskaita ,,Tarp mūsų mergaičių”   (šeimos gydytoja O. Pažėrienė)

Ir

Paskaita ,,Kas yra vyriškumas?”

(gyd. akušeris- ginekologas R. Pažėra)

I.Balsevičienė

04-12/30 d.

I-II kl. vaikinai

Mankštinkimės sveikai

G.Gaina

04-12/30 d.

5-6 kl.

Aktyviausių ėjimo dalyvių rinkimai

A.Bundonis

Balandžio 12-30 d.

I-II kl. mergaitės

Aktyviausių ėjimo dalyvių rinkimai

A.Rutkauskienė

04-21 d. 11.05 val.

 Ic kl. mergaitės

Sveikatingumo mankšta su pulso stebėjimu

A.Rutkauskienė

04-26 d. 14.15 val.

II b kl. mergaitės

Sveikatingumo mankšta su pulso stebėjimu

A.Rutkauskienė

04-26  ir 30 d. 11.05 val. Id kl. mergaitės

Sveikatingumo mankšta su pulso stebėjimu

A.Rutkauskienė

04-20 d.

12.00 val. 6-7 kl.

Pamoka ,,Taisyklingas bėgiojimas” su V. Musvydaite

V. Daškevičiūtė

04-12/30 d

7 kl.

Pamoka ,,Mano dienos valgiaraštis”

V. Daškevičiūtė

04-12/30 d.

5 kl.

Rytinė mankšta

V. Daškevičiūtė

04-26 d. 9.00 val.  8a kl. (merg.),

 04-26 d.10.00 val.

 8b kl. (merg.),

 04-26 d.12.10 val.

 8c  kl.(merg.),

04-26 d. 11.05 val.

 Ic kl. (merg.)

Paskaita- diskusija ,,Mitybos principai paauglystėje”

V. Matuliauskaitė

A.Rutkauskienė

V. Šilingienė

04- 26/30  d.

II g kl.

Projektas “,,Gyventi sveikai - gera”

V. Matuliauskaitė

04-12/30 d.

 5 kl.

Kūrybinis darbas ,,Judėk su muzika”

J. Malinauskas

trumpproj