VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2020 – 2021 M.M.

            BALANDŽIO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2021-04-01

15:00

Teams

Darbo grupės nariai

Asmeninės pažangos fiksavimo tvarkos aprašo atnaujinimo darbo grupės posėdis.

A.Kruopienė

2021-04-01

8:00

Virtuali erdvė

6-7 kl.

Dalyvavimas šalies projekte „Mano

A. Puškinas"

V. Gurklienė

I.Vološina

2021-04-02

8.00

Virtuali erdvė

5-IV kl.

Velykinė „Kahoot” viktorina

I.Mickonienė

10.00

Teams

Mokinių darbų galerija

5-8 kl.

Velykinės mokinių dailės ir technologijų darbų parodos

Dailės ir technologijų mokytojai

2021-04-08

9.00

Teams

4d, 4e

Fizikos bandomasis egzaminas

D.Nakutavičienė, O.Kavaliauskas

2021-04-12

8:00

Teams

5-II G kl.

Balandis – sveikatingumo mėnuo

(veiklų planas bus pateiktas atskirai )

J.Guobienė

10.00

Teams

Mokinių darbų galerija

5, 6 kl.

Mažųjų Velykėlės. Gražiausio margučio konkursas

V. Činčienė,

J. Kokštaitė

13.00

Teams

Lituanistės

Seminaras ,,PUPP darbų vertinimas TAO sistemoje”

A.Paradauskienė,

lituanistės

2021-04-13

9.00

Teams

-

Virtuali paroda „Pavasarį žydintys augalai”

V.Kančiauskas

9:00

Teams

IV kl.

IT bandomasis

J. Ruigys

14.00

Teams

IIa,e kl.

Filmo ,,Prie rugių ir prie ugnies” peržiūra ir aptarimas

V.Činčienė

2021-04-14

9:00

Teams

 

EBPO PISA tyrimas

Matematikos mokytojai

2021-04-15

14.15

Teams

IIe

Integruota technologijų ir chemijos pamoka ,,Velykų stalo chemija”

L.Vičkačkienė, D.Nakutavičienė

2021-04-17

9.00

Teams

IV G kl.

Istorijos bandomasis egzaminas

J.Guobienė

A.Sabaliauskienė

2021-04-19

9.00

Teams

5 kl.

Konkursas „Padėk draugui nelaimėje”

V.Matuliauskaitė, R.Tarasevičienė

19.00

Zoom

Erasmus+ projekto  dalyviai

Virtualus „Erasmus+ projekto „Generation of Sustainability” dalyvių susitikimas, tvarumo sąvokos pristatymas ir nagrinėjimas.

A.Kruopienė,

I.Miliukaitė

2021-04-20

9.00 val.

Nuotoliniu

II kl.

Lietuvių kl. PUPP vykdymas

J.Kančiauskienė

Direktoriaus įsakymu patvirtinta vykdytojų grupė

14.00

Teams

IV kl.

Filmo ,,Tūla” peržiūra, aptarimas

A.Kučinskienė, L.Kalvelienė, R.Zarauskienė

2021-04-21

9.00, 12.30 val.

Nuotoliniu

II kl.

Lietuvių kl. PUPP vykdymas 

J.Kančiauskienė

Direktoriaus įsakymu patvirtinta vykdytojų grupė

18 val.

Teams

GT nariai

GT susirinkimas

S. Milisevičiūtė

2021-04-22

9.00 val.

Nuotoliniu

II kl.

Matematikos PUPP  vykdymas

J.Kančiauskienė

Direktoriaus įsakymu patvirtinta vykdytojų grupė

14.30

Teams

MT nariai

Metodinės tarybos posėdis

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

15.00

Teams

II abcd kl.

„Lietuvos biologinė įvairovė” darbų paroda

I.Balsevičienė

15.00

Teams

6 kl.

“Earth Day” -mokinių verstų eilėraščių apie gamtą ir iliustracijų pristatymas

A.Gontienė

2021-04-23

9.00 val.

Nuotoliniu

II kl.

Matematikos PUPP vykdymas 

J.Kančiauskienė

Direktoriaus įsakymu patvirtinta vykdytojų grupė

15.00

Teams

II ab, Ie kl.

“Earth Day” -mokinių verstų eilėraščių apie gamtą  pristatymas

A.Gontienė

Nuo 2021 – 04 – 22  iki 2021 – 04 - 05

Ne pamokų metu

Nuotoliniu

-           

Lietuvių kl. PUPP vertinimas

Direktoriaus įsakymu patvirtinta vykdytojų komisija

Nuo 2021 – 04 – 26  iki 2021 – 04 - 30

Ne pamokų metu

Nuotoliniu

-           

Matematikos PUPP vertinimas

Direktoriaus įsakymu patvirtinta vykdytojų komisija

2021-04-24

9:00

Teams

IV kl.

VBE matematikos bandomasis

Matematikos mokytojai

2021-04-27

14.00

Virtuali erdvė

Šalies rusų kalbos mokytojai

Autorinis seminaras  „VBE. Rusų užsienio kalba. Rašymas - strategijos ir vertinimas”

I.Vološina

14.00

Teams

III c

Filmo ,,Tumo kodeksas” peržiūra, aptarimas

S.Milisevičiūtė

2021-04-28

14.00

Teams

8 kl.

Filmo ,,Tarp pilkų debesų” peržiūra, aptarimas

A.Ramoškienė, D.Poškevičiūtė

Balandžio mėn.

-

Virtuali erdvė

II-IV kl.

Repeticijos (virtualus) kūrinių skaitymas šalies projektui Rusų dramos teatre

V. Gurklienė

I.Vološina