VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2020 – 2021 M.M.

KOVO  MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2021-03-01

12.00

Teams

5-IV kl.

Tarptautinis matematikos ir informatikos konkursas Olympis 2021

Matematikos ir IT mokytojai

2021-03-01

9.00

Virtuali erdvė

III-IV kl.

Istorijos olimpiada “Lietuvos valstybės ir visuomenės raida Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpiu”

A.Sabaliauskienė

2021-03-01-10

Neribotas

Gryname ore

5-IV kl.

Trumpalaikis projektas

„ Žiemos pramogų akimirkos“

Fizinio ugdymo mokytojai

2021-03-01-31

Pamokų metu

Teams

5-6 kl.

Integruotos matematikos-šokio pamokos „Šokis matematikoje“

J. Malinauskas,

matematikos mokytojai

2021-03-02-23

9.00

Teams

5-IV kl.

Kūrybinis konkursas ,,Nuotolinio mokymosi susitarimai kūrybiškai”

V. Činčienė,

Tėvų komiteto atstovai

2021-03-03

9:00

Teams

5-IV kl.

Tarptautinis matematikos konkursas Pangea II etapas

VIMS

2021-03-04

14.00

Teams

6 kl.

6 klasių anglų kalbos olimpiados I etapas

A.Gontienė, I.Gimbutienė

14.00

Teams

7kl.

7 klasių anglų kalbos olimpiados I etapas

B.Januškienė, I.Mickonienė

2021-03-05

12.00

Teams

III-IV kl.

Šimtadienio šventė

III ir IV klasių vadovai

10.00

Virtuali erdvė

III-IV kl.

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo  regioninis etapas

V. Matuliauskaitė

2021-03-06

9.00

Teams

IV kl.

Matematikos bandomasis

Ž. Jankauskienė, R. Veikutytė, R. Osipavičiūtė

2021-03-08

12.00

Virtuali erdvė

II-IV kl.

Moksleivių verslumo konkursas MEKA’2021

V. Matuliauskaitė

2021-03-09

8.00

Teams

8 kl.

8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados I etapas

I.Banytė, B.Januškienė

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

6 kl., II kl.

Mokinių darbų parodos, skirtos Kovo 11-ajai

V. Juškevičienė

12.00

Virtuali erdvė

7-8 kl.

Vilniaus miesto istorijos olimpiada “Tautų pėdsakai Vilniuje”

J.Guobienė

O.Jonykienė

2021-03-10

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

Dailės būrelis

Dailės būrelio darbų paroda „Mano Tėviškė -  mėlyno Nemuno vingis“

S. Ramonienė

9.00

Virtuali erdvė

5-12 kl.

Nacionalinis konkursas “Lietuvos istorijos žinovas”

J.Guobienė

O.Jonykienė

A.Sabaliauskienė

V.Kraujalienė

9.00- 15.00

Kahoot

5-7 kl.

Viktorina, skirta Kovo 11-ajai

V.Kraujalienė

2021-03-12

8:00

Teams

6 kl.

Virtuali sakmių paroda

A.Ramoškienė, D. Poškevičiūtė

10.00

Teams

III c

Integruota lietuvių-istorijos pamoka apie Lietuvos dvarus.

S.Milisevičiūtė, O.Jonykienė

2021-03-15

9:00

Teams

5-IV kl.

Matematikų PI dienos šventė. Viktorinos mokytojams, mokiniams

Matematikai ir IT VU

18.00

Zoom

Erasmus+ projekto  dalyviai

Virtualus Erasmus+ projekto “Generation of Sustainability” dalyvių susitikimas, mokyklų pristatymas.

A.Kruopienė, I.Miliukaitė

2021-03-16

9.00

Teams

II kl.

Kūrybinio darbo “Organizmo ekologinė niša” paroda

V.Kančiauskas

14.00

Teams

7 kl.

Viktorina skirta Žemės dienai ,,Tvarus ir atsakingas vartojimas”

N.Atstopaitė

L.Vičkačkienė

2021-03-17

12:30

Nuotoliniu būdu

IIb

Matematikos PUPP bandomasis

J.Kančiauskienė

J.Navienė

A.Vertelkienė

14.00

Teams

IV kl.

Chemijos dalyko bandomojo egzamino pravedimas, vertinimas

N.Atstopaitė

L.Vičkačkienė

2021-03-18

14.30

Teams

MT nariai

Metodinės tarybos posėdis

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

12:00

Teams

5-IV kl.

Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra

Matematikos mokytojai

14.00

Teams

IV kl.

Spektaklio ,,Mažvydas” peržiūra

L.Kalvelienė, A.Kučinskienė, R.Zarauskienė

20210 03- 19 - 31

8.00

Teams

I – IV kl.

Komiksų konkursas

“ Nešiūkšlink – rūšiuok”

J.Kančiauskienė,

V.Kančiauskas

5, I-IV kl.

Pažintinio filmo apie gamtą,  peržiūra aptarimas

Anglų kalbos mokytojai

5, I-IV kl.

„Gerų darbų banko“  konkursas „Gamtadraugis“

J.Kančiauskienė,

V.Kančiauskas

2021-03-22

10.00

Teams

Ie, IIe kl.

 STEAM klasių mokinių darbų parodos

V.Augustinavičius J. Ruigys

2021-03-23

10.00

Virtuali erdvė

III kl.

Dalyvavimas šalies (10-11 kl.) rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje

V.Gurklienė, I.Vološina

2021-03-24

14.00

Teams

5-8 kl.

Dalyvavimas Vilniaus miesto biologijos olimpiadoje

V.Kančiauskas

I.Balsevičienė

14.00

Teams

IV c

Virtualūs J.Marcinkevičiaus skaitymai

R.Zarauskienė

2021-03-25

14.00

Teams

6 kl.

Viktorina skirta Žemės dienai

I.Balsevičienė

14.00

Teams

II a,e

Filmo ,,Tristanas ir Izolda“ peržiūra

V.Činčienė

2021-03-26

12.00

Teams

8 kl.

Pamoka pavasarinei akcijai “Nedegink žolės”

I.Balsevičienė

2021-03-27

09.00

Mokykla

IV kl.

Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas

Lituanistės

2021-03-30

13.00

Virtuali erdvė

8 kl. I etapo nugalėtojas

8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados Vilniaus miesto etapas

I.Banytė, B.Januškienė