VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2020 – 2021 M.M.

       VASARIO MĖNESIO PLANAS

 

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2021-02-02

14.00

Teams platforma

5-IV kl.

Meninio skaitymo konkursas

Lituanistės

2021-02-03

9.00

Teams platforma

I kl.

Anglų kalbos 9 klasių konkurso mokyklos etapas.

G.Šimanskienė, I.Banytė, A.Gontienė.

2021-02-05

15.00

Teams platforma

6 kl.

Praktinio darbo “Žemės atmosfera” darbų paroda

I.Balsevičienė

2021-02-08

9.00

Teams platforma

5 kl.

Nuotraukų paroda „Vandens būsenos”

V.Kančiauskas

14.30

Teams plaformoje

Darbo grupė

Darbo grupės rengiančios STEAM III – IV kl. individualų planą - pasitarimas

J.Kančiauskienė

R.Veikutytė

2021-02-09

14.15

Teams platforma

Mokytojai

Paskaita mokytojams apie apsaugą radioktyvios taršos metu

N. Atstopaitė,

R. Tarasevičienė

2021-02-10

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

6 kl.

Sniego skulptūrų paroda

V. Juškevičienė

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

II kl.

Fotografijų paroda „Žiemos akimirkos”

V. Juškevičienė

2021-02-11

9.00

Online

II-III kl.

(I turo nugalėtojai)

Vilniaus miesto 10-11 kl. rusų kalbos (užsienio) olimpiados II turas

V.Gurklienė, I.Vološina

13.00

Teams platforma

II kl.

Anglų kalbos 10 klasių konkurso mokyklos etapas.

I.Miliukiaitė, I.Valavičiūtė, A.Kruopienė

15.00

Teams

MT nariai

Metodinės tarybos posėdis

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

15.00

Teams platforma

II kl. mokiniai

Paroda „Chemijos mokslininkų darbai”

N. Atstopaitė  

L. Vičkačkienė

2021-02-12

8.00

Teams platforma

5-11 kl.

Virtuali pilietinė akcija, skirta Vasario 16-ąjai „Linksmoji trispalvė”

O.Jonykienė

J.Guobienė

A.Sabaliauskienė

V.Kraujalienė

2021-02-12

13:00

Teams

5-10 kl

Matematikos konkursas skirtas Vasario 16-ąjai paminėti

Matematikos mokytojai

2021-02-15

9.00

Online

8-9 ir 10-11 kl.

8-9 ir 10-11 klasių  tarptautinė Maskvos rusų kalbos (užsienio) olimpiada

V.Gurklienė

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

5-8 kl.

Užgavėnių kaukių parodos

V. Juškevičienė,

J. Kokštaitė

2021-02-16

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

Dailės būrelis

Virtuali mokinių darbų paroda „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, skirta Vasario 16-ajai

S. Ramonienė

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

5 kl.

Grafikos darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai

J. Kokštaitė

2021-02-17

12.00

ZOOM platforma

Mokytojams Tėvų komiteto nariams

Nuotolinė ekskursija

,,Vasario 16-oji Rasų kapinėse”

O.Jonykienė

2021-02-20

9:00

Nuotoliniu

5-IV kl

Bebro II turas

IT mokytojai

2021-02-22

15.00

Teams platforma

VGK nariai

5 –II klasių mokinių apklausa patyčių situacijai įvertinti

N. Atstopaitė,

I. Cicėnaitė

2021-02-23

14.15

Teams platforma

VGK nariai

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas

N. Atstopaitė

14.30

Teams palatformoje

II klasių vadovai

Pasitarimas su II klasių vadovais dėl II kl mokinių mokymosi perspektyvos III klasėje, PUPP organizavimo ir vykdymo

J.Kančiauskienė

R.Veikutytė

2021-02-24

14.15

Teams platforma

5 klasės  vadovai ir matematikos ir lietuvių k. mokytojai

5 klasių vadovų ir matematikos ir lietuvių k. mokytojų susirinkimas

N. Atstopaitė

2021-02-25

11.05-
11.50

Teams

III klasės A lygiu biologija

Pagal projektą "INNOVATION" susitikimas su

"Audinių banko ir genetinių tyrimų įmonės “Placenta” kokybės vadove

 Agne Vilkoicaite.

J. Kančiauskienė

N. Maciulevičienė