VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS

2020 – 2021 M.M.

       SAUSIO MĖNESIO PLANAS

Data

Laikas

Vieta

Dalyviai

Veikla

Atsakingi

2021-05-04

10.00

Teams komandoje „Mokytojai visi“

II ab,c,d,e klasėse dirbantys mokytojai

II ab,c,d,e klasėse dirbančių mokytojų pasitarimas

J.Kančiauskienė

2021-01-05

11.00

Teams

7 klasių vadovai, mokytojai

Signalinis I semestro rezultatų aptarimas

N. Atstopaitė

2021-01-06

15:00

Teams

VĮG nariai

Veiklos įsivertinimo grupės susirinkimas

R. Veikutytė

2021-01-07

14.00.

Teams

8 a, 8 c kl.

Filmo ,,Velnio nuotaka” peržiūra ir aptarimas

A .Ramoškienė

14.30v

Teams

8 klasių vadovai, mokytojai

Signalinis I semestro rezultatų aptarimas

N. Atstopaitė

2021-01-08

8:00

Teams

I-IV kl.

Matematikos mokyklinė olimpiada

Matematikos mokytojai

2021-01-12

14.15

Teams

VGK

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas

N. Atstopaitė

2021-01-13

8.00

Teams platformoje

5-11 kl.

Virtuali paroda, skirta Sausio 13-osios trisdešimtmečiui

 ,,Lietuva laisvės kelyje”

J. Guobienė

A.Sabaliauskienė

O. Jonykienė

V. Kraujelienė

18.00

Teams

GT

Posėdis

S. Milisevičiūtė

08.00

Mokytojų, mokinių namai, Teams platforma

Mokytojai, mokiniai,

tėvai 

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Uždekime atminties ir vienybės žvakutę languose.

V. Činčienė

J. Ruigys

2021-01-14

15.00

Teams

MT

MT posėdis

J. Kančiauskienė,

J. Kokštaitė

15.00

Teams

III-IV kl. mokiniai

Lietuvių k. olimpiada

L. Kalvelienė

S. Milisevičiūtė

09.00

Nuotoliniu būdu

I-IV kl. mokiniai

Biologijos olimpiados II turas

J. Kančiauskienė, V. Kančiauskas,

 I. Balsevičienė

2021-01-18

08:00

Teams

6-7 kl.

Integruotos biologijos/

technologijų pamokos „Maisto medžiagos”

I.Balsevičienė,

D. Gusevienė

2021-01-19

15.00

Teams

Senato atstovai

Naujų veiklų 2021 m. planavimas

J. Guobienė

J. Patamsienė

V. Činčienė

2021-01-20

08:00

Signatarų namai

I-IV kl.

Istorinių memų konkursas, skirtas Vasario 16-ajai

O. Jonykienė

A.Sabaliauskienė

J. Guobienė

 

10.00

Teams

IV c kl.

Spektaklio ,,Balta drobulė” peržiūra, aptarimas.

R. Zarauskienė

10.00

Online

5-9 kl.

Vilniaus miesto rusų kalbos 5-9 klasių olimpiada

I.Vološina,

V. Gurklienė

2021-01-22

10.00-12.00

Teams

IIIa, IIIc kl.

Teminių laidų peržiūra ir aptarimas, diskusija; viktorina

S. Milisevičiūtė

2021-01-25

10.00

Teams Mokinių darbų galerija

8-IV kl.

Mokinių darbų paroda „Vilniaus kontrastai”, skirta Vilniaus miesto 698-ajam gimtadieniui

J. Kokštaitė

V. Juškevičienė

2021-01-26

14.00

Teams platforma

5–II klasių mokiniai

Apklausa patyčių situacijai įvertinti.

N. Atstopaitė,

I.Cicėnaitė

VGK nariai

2021-01-26

09:00

Nuotoliniu

5-IV klasių mokiniai

Šalies IT olimpiada

Informatikos mokytojai

2021-01-27

15.00

Teams

Mokytojai

Mokytojų tarybos posėdis

Administracija

2021-01-28

14.00

Teams

6 kl.

Gražiausių sakmių popietė

A.Ramoškienė,

D. Poškevičiūtė

14:30

Teams

III kl. vadovai, dėstantys mokytojai

I pusmečio rezultatų aptarimas

R. Veikutytė

2021-01-29

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

5-12 kl.

Konkursas ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”

O .Jonykienė

V. Činčienė

11.00

Teams

II-III kl.

10-11 kl. rusų kalbos olimpiados mokyklos etapas

I.Vološina,

V. Gurklienė

14:30

Teams

IV kl. vadovai, dėstantys mokytojai

I pusmečio rezultatų aptarimas

R. Veikutytė