37knfKauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos projektų koordinatoriai gegužės 15 d. inicijavo nuotolinę tarptautinę eTwinning projekto konferenciją “Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“/”The international conference Eco art and culture in the world under an interdisciplinary aspect”. Projektas inovatyvus, progresyvus (Dr.A.Tamušauskaitė, 2020), skatinantis vertybių ugdymą (Dokt.K.Grigaitė-Bliūmienė, 2020) bei kalboms jautrų mokymąsi (Dr.V .Bijeikienė, 2020), netipinėse mokymosi (Dr. A.Tamušauskaitė, 2019) besimokančios organizacijos paradigmos kontekste, ekologinėje ir modernioje visuomenėje (Dokt. P.Palujanskienė, 2020). 38knfNuotolinės konferencijos metu pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi VDU Erasmus ir nuolatinių studijų tarptautinių programų ir pasaulio universitetų studentai, mokytojai, eTwinning projekto partneriai iš Malaizijos, Turkijos, Korėjos, Maroko, Italijos, Japonijos,Vietnamo, Serbijos, Azerbaidžano, Kinijos, Nepalo ir Indijos. Savo patirtimi projektinėse veiklose, vykdomose Vilniaus Žvėryno gimnazijoje, dalinosi ir mūsų mokytojos: Vaida Činčienė ir Odeta Jonykienė.