UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS GIMNAZIJOJE
Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam reikia tėvų, mokytojų, karjeros koordinatorių pagalbos. Jiems padedant mokinys turėtų išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimą vietą darbo rinkoje.
Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą..
Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:
pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Pagrindiniai ugdymo karjerai dokumentai:
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai (UK) organizavimo grupė:
Jolita Kančiauskienė – pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui (201 kab.)
Laima Jankauskienė – narė, UK konsultantė, socialinė pedagogė (110 kab.)
Lilija Lasauskienė – narė, psichologė (211 kab.)
Prašome rašyti į e-dienyną, jei turite rūpimų klausimų ar norite susitarti dėl konsultacijos laiko.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su LEU, Vilniaus kolegijos dizaino ir technologijų fakultetu, Vilniaus teisės ir verslo kolegija, VGTU, Vilniaus darbo birža, Vilniaus miesto amatų centru, VŠĮ ,,Kitas variantas“.
Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.
Naudinga informacija mokiniams ir jų tėvams:
Vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.
www.aikos.smm.lt
www.studijos.lt
www.lamabpo.lt
www.egzaminai.lt
Lietuvos profesijų klasifikatorius.
www.ldb.lt
www.profesijupasaulis.lt
www.baluskaičiuokle.lt
www.skvc.lt
www.vsf.lt
www.ucas.com (studijos užsienyje)
www.euroguidance.lt
www.mukis.lt
www.studinfo.lt
www.balticstudent.lt
Priemonės ir renginiai 2017-2018 m.m. :
Vilniaus Žvėryno gimnazijos Ie gimnazijos klasės mokiniai buvo išvykę į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą. Gimnazistai susipažino su įvairių sričių specialistų veiklomis tam tikrose laboratorijose, kur dirba fizikai, chemikai, biologai, teisininkai, kriminalistai ir kt. sričių specialistai.
5b klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime Teatro, muzikos ir kino muziejuje. Jie buvo supažindinti su lėlių teatro istorija ir lėlininko profesija. Mokiniai susipažino su lėlių valdymo būdais. Pasiskirstę vaidmenimis, gavo lėles - marionetes ir po trumpos repeticijos vaidino Brolių Grimų pasaką ,,Erškėtrožė''.
Vaikai puikiai suvaidino ir galėjo patys įsitikinti, kuo skiriasi lėlininko ir aktoriaus darbo specifika.
Ia gimnazijos kl. mok apsilankė Swedbank finansų laboratorijoje ir žaisdami interaktyvius žaidimus sužinojo apie asmeninių finansų valdymą bei išteklių tausojimą.
IIId gimnazijos kl. mokiniai lankėsi Inspired International UM reklamos agentūroje ir susipažino su populiarių prekių ženklų reklamavimo procesu ir darbuotojų pareigybėms keliamais reikalavimais.
7a klasės mokiniai dalyvavo išvykoje LRT būstinėje ir bendravo su diktore ir laidų vedėja Bernadeta Lukošiūte (Teta Beta). Apžiūrėjo studijas, kur vyksta laidų filmavimai, bei LRT muziejų.
8b kl. mokiniai apsilankė Saulėtekyje Vilniaus universiteto Zoologijos muziejuje ( Gyvybės mokslų centras). Mokinius šiltai sutiko ir su jais bendravo docentė G. Skujienė. Ji išsamiai supažindino su biologo specialybe, naujausiais pasiekimais šioje srityje ir paskatino rinktis biologijos mokslo kryptį. Docentė pravedė įdomią ekskursiją po universiteto zoologijos muziejų, supažindino su gyvūnų apsaugos pagrindinėmis tarptautinėmis sutartimis, retomis ir nykstančiomis gyvūnų rūšimis. Ji supažindino su CITES konvencija, Zoologijos muziejuje saugomais į CITES sąrašus įtrauktais gyvūnais, apžvelgė retas ir nykstančias gyvūnų rūšis Lietuvoje.
6b klasė vyko į bendraklasio Martyno Jančio šeimai priklausančią siuvimo įmonę „Alviva“ Augustave, Švenčionių rajone. Mokiniai turėjo galimybę stebėti siuvyklos darbo procesą.
Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėvams, prisidėjusiems prie šios iniciatyvos, suteikusios mokiniams galimybę susipažinti su skirtingų institucijų darbo aplinka. Nors daugelis mokinių dar nežino, kokią specialybę rinksis ateityje, jie tikrai suprato, kad siekiant tikslo reikia daug ir nuosekliai dirbti...
2018-06-01 Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokiniai dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes". Šios veiklos tikslas – ieškoti mokiniams galimybių artimiau susipažinti su tėvų ir artimųjų darbovietėmis bei jose dirbančiais specialistais ir jų pareigybėms keliamais reikalavimais.
2018-05-09 III gimnazijos klasių mokiniai kviesti į susitikimą su buvusiomis gimnazijos absolventėmis, VU teisės fakulteto studentėmis (pagal tęstinį VU TF ambasadorių projektą) Giedre Knystautaite ir Monika Bučinskaite.
2018 m. balandžio mėn. „Kalba“ karjeros centro konsultantas bendravo su I gimnazijos klasių mokiniais tema „5 žingsniai planuojant savo profesinę kryptį“ ir paaiškino, kaip atlikti Interesų testą, prisijungiant prie atsiųstos nuorodos.
2018 m. kovo mėn. ugdymo karjerai konsultantė bendravo su II gimnazijos klasių mokiniais klasių valandėlių metu dėl Individualaus ugdymosi plano pasirinkimo ir supažindino su 2019 m. stojimo tvarkos dokumentais ( konkursiniai balai pagal studijų sritis ir kt.).
2018 m. kovo mėn. buvusi mūsų gimnazijos absolventė Ugnė Juodytė, dirbanti psichologe, susitiko su Ic, Id, Ie, Ib, IIe, IId, IIb ir IIa gimnazijos klasių mokiniais diskutuoti tema „Karjera. Kaip (ne) planuoti“ ir suteikė informaciją apie organizuojamą karjeros stovyklą mokiniams pavasario atostogų metu.
2018-02-08 Ib ir IId gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pasimatuok profesiją“, kuris vyko Profesijų gido padalinyje. Bendravome su studentais, besimokančiais masažuotojo specialybės. Mokiniai susipažino su šios profesijos subtilybėmis, priėmimo sąlygomis bei mainų programomis. Profesijos mokytoja suteikė informacijos apie praktikos atlikimą ir įsidarbinimo galimybes.
2018-02-01 visuotiniame III-IV gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkime svečias iš edukacinės bendrovės „Kalba“ pristatė gimnazijoje vykdomą ugdymo karjerai bandomąjį projektą „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus“.
2018-01-26 vyresniųjų klasių gimnazistai turėjo galimybę individualiose konsultacijose aptarti Interesų testo rezultatus su karjeros konsultantu Laurynu Puidoku.
2018 m. sausio mėn. karjeros centro „Kalba“ konsultantas bendravo su II gimnazijos klasių mokiniais tema „5 žingsniai planuojant savo profesinę kryptį“.
2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais Kalba Karjeros centro konsultantas Laurynas Puidokas vadovaudamasis pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi ir gimnazijoje vykdomu šios edukacinės bendrovės projektu - „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus“- bendravo su visais IV ir III gimnazijos klasių mokiniais, aptarė penkių žingsnių programą, kad kiekvienas jaunas žmogus, kuo geriau pažinęs save, turėtų galimybę pasirinkti karjerą sąmoningai.
2017-12-22 d. mūsų gimnazijoje lankėsi ir su III-IV gimnazijos klasių mokiniais (pasirinkusiais mokytis fiziką išplėstiniu (A) kursu) bendravo buvęs Žvėryno gimnazijos absolventas, jaunasis mokslininkas, vienintelis lietuvis, dirbantis Šveicarijoje (Europos branduolinių tyrimų centre CERN) Aurelijus Rinkevičius. Jis supažindino su pasirinkta profesine sritimi bei įgytu išsilavinimu dalelių fizikos srityje ir planuojama tolimesne mokslininko karjera.
2017-11-23 d. galėjome sužinoti, kokios specialybės visada bus reikalingos ar netgi būtinos, apsilankę Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centro atvirų durų dienos renginiuose su Ib gimnazijos klasės merginomis Gabriele ir Džulija.
2017-11-15 d. bendradarbiaujant su istorijos mokytoja O. Jonykiene organizuotas susitikimas III gimnazijos klasių mokiniams su Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos mokymo centro lektore Edita Borisevičiene. Tęsiant švietėjiškos veiklos plėtojimą dalyvavę gimnazistai informuoti apie Lietuvos bausmių vykdymo sistemos misiją, veiklos specifiką, šios srities specialistų rengimą bei tarnybos šioje sistemoje ypatumus.
2017-11-07 d. 8c klasės mokiniai kartu su klasės vadove lankėsi Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Išvykos dalyviai susipažino ne tik su atsinaujinusiomis bibliotekos erdvėmis, bet ir sužinojo, kiek ir kokių sričių specialistų dirba šioje Nacionalinėje kultūros įstaigoje, kuri kaupia, organizuoja ir saugo rašytinį Lietuvos kultūros paveldą.
2017-10-30 d. lektorė - Asta Blažinskienė - psichologė, Egoperfectus atstovė, konsultuojanti asmeninio tobulėjimo siekiančius žmones ir dirbanti su jaunimu karjeros pasirinkimo klausimais gimnazijoje vedė seminarą mokytojams pagal pilotinį ugdymo karjerai projektą „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus“, kurį vykdo edukacinės rinkos lyderė „Kalba.lt“. Projekto esmė - motyvuoti jaunus žmones sąmoningai rinktis profesinės krypties kelią, organizuojant nemokamas informacines paskaitas mokytojams, mokiniams, tėvams, testus - moksleiviams ir konsultacijas ( pagal poreikį) mokiniams (pritaikant 50 procentų nuolaidą).
2017-10-26 d. III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto dėstytoju E. Griciumi tema „Kas yra kritinis mąstymas ir kodėl yra toks svarbus gebėjimas jį turėti?“ Šios diskusijos tikslas: ugdyti gimnazistų supratimą apie kritinį mąstymą, kaip esminį XXI a. gebėjimą, atsirenkant patikimą informaciją ir priimant svarbius sprendimus gyvenime.
2017-10-11 d. norintys IV gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su organizacijų „Kastu.lt“ ir „Kalba.lt“ atstovais bei išgirsti naujausią informaciją apie studijas užsienyje. Specialistai pristatė stojimo į užsienio universitetus sistemą ir akcentavo galimą pagalbą stojimo metu.
2017-09-21 d. 6c klasės mokiniai mok. lankėsi Gamtos tyrimų centre. Augalų fiziologijos laboratorijos darbuotoja dr. Jurga Jankauskienė pasiūlė mokinukams pažvelgti ir į žuvų gyvenimą.
Mokiniai aplankė Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos Ekologinės fiziologijos ir toksikologijos sektorių. Centro lankytojus šiltai sutikusi dr. Danguolė Montvydienė, smalsuolius patikėjo doktorantams Tomui Makaro ir Živilei Cibulskaitei. Doktorantų pasakojimas privertė šeštokėlius suklusti ir susidomėti žuvimis, jų įvairove ir tuo, ką mokslininkai gali sužinoti, jas tirdami. Daug sužinoję apie žuvis ir apie jų naudojimo moksliniuose tyrimuose galimybes, mokiniai užkopė į kalną, ant kurio stovi Verkių rūmai. Juose moksleivių laukė Floros ir geobotanikos laboratorijos darbuotoja dr. Jūratė Sendžikaitė. Ši mokslininkė sužavėjo visus atvykusius Žvėryno gimnazijos moksleivius.
Nuoširdžiai dėkojame, padėjusiems nardyti mokslo vandenyne.

gamtos tyrimų centras [maz]gamtos tyrimų  centras [maz]